Menu

Welkom bij Groen van Prinsterer 50 jaar

U heeft onze reüniesite gevonden. De reünie wordt georganiseerd op 21 september van 19:00 tot ongeveer 22:00 uur. Wij hopen er een gezellig feestje van te maken. Om een en ander te kunnen bekostigen vragen we €6,00 aan inschrijfgeld. Bij inlevering van uw persoonlijke toegangsbewijs krijgt u twee muntjes. Iedere munt is inwisselbaar voor één consumptie. Extra munten zijn te koop voor €2,00 per stuk.

Wij zullen geen verplichte samenkomsten organiseren, omdat wij ervan uitgaan dat iedereen elkaar wel weet te vinden. Wel zullen er groepsfoto’s gemaakt worden en zullen er verschillende variaties van een gastenboek aanwezig zijn.

Daarnaast zullen er in de benedenlokalen herinneringen gepresenteerd worden. Hierbij willen wij u vragen om herinneringen met ons te delen. U kunt hierbij denken aan foto’s, schoolkranten, schoolgidsen, rapporten, kalenders, herinneringsboekjes, liedjesbundels, enz. Deze herinneringen kunnen digitaal aangeboden worden via reunie.groenvanprinsterer@lpsnet.nl of fysiek worden afgegeven op school bij Corrie Nieuwkoop.

Alvast bedankt voor de hulp en hopelijk tot ziens, want zonder u is de reünie niet compleet!